Δρυς

Δρυς

Δρυς

Η δρυς είναι και αυτό βραδύκαυστο όπως το πουρνάρι και η ελιά. Ιδανικό ξύλο για να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στο χώρο μας.